تبلیغات
متنوع وگوناگون - ملاک هاک لازم برای انتخاب همسر مورد نظر
چهارشنبه 1388/07/1

ملاک هاک لازم برای انتخاب همسر مورد نظر

   نوشته شده توسط: کلبه ی تنهایی    

زیبا باشد در غیر این صورت متوسط و معمولی بوده و چهره عادی و قابل قبول داشته باشد . چهره

خیلی زیبا و خیلی زشت مطرود است . اگر عاشق او هستید قطع رابطه كنید و رابطه باید توأم با

دوست داشتن باشد و نه عشق ،اگر فرد مرد است ، چهره و جذابیت عادی داشته باشد، كفایت می كند.

مرد باید هوش بالاتری نسبت به زن داشته باشد، مثلاً ضریب هوشی مرد 120 و ضریب هوشی

زن80 باشد مشكلی پیش نمی آید. بالعكس آن تولید اشكال می كند. این حالت در مورد جامعه زن

سالاری مصداق دارد.

اگر مرد 5ـ7 سال بزرگتر باشد ، در غیر صورت جز مواردی، ایجاد اختلاف شدید می كند.

قد هر دو متناسب باشد و مرد قدی بلند تر داشته باشد و اختلاف خیلی زیاد، تولید بازخوردهای منفی

ایجاد می كند.


زیبا باشد در غیر این صورت متوسط و معمولی بوده و چهره عادی و قابل قبول داشته باشد . چهره

خیلی زیبا و خیلی زشت مطرود است . اگر عاشق او هستید قطع رابطه كنید و رابطه باید توأم با

دوست داشتن باشد و نه عشق ،اگر فرد مرد است ، چهره و جذابیت عادی داشته باشد، كفایت می كند.

مرد باید هوش بالاتری نسبت به زن داشته باشد، مثلاً ضریب هوشی مرد 120 و ضریب هوشی

زن80 باشد مشكلی پیش نمی آید. بالعكس آن تولید اشكال می كند. این حالت در مورد جامعه زن

سالاری مصداق دارد.

اگر مرد 5ـ7 سال بزرگتر باشد ، در غیر صورت جز مواردی، ایجاد اختلاف شدید می كند.

قد هر دو متناسب باشد و مرد قدی بلند تر داشته باشد و اختلاف خیلی زیاد، تولید بازخوردهای منفی

ایجاد می كند.

تناسب اندام و چاقی و لاغری باید متناسب باشد و مثلاً مرد بلند قد و چاق با زن كوتاه و لاغر یا زن

لاغر و تركه ای و بلند قد به مرد كوتاه و چاق نباید ازواج كند.

پس باید خانواده دختر را پسندیده باشد و خانواده دختر نیز پسر را .

دختر باید خانواده پسر را پسندیده باشد و خانواده پسر نیز دختر را .

خانواده های دختر و یا پسر باید همدیگر را پسندیده باشند. دختر و پسر باید ضمن تماس شش ماهه، به

مشاوره ازدواج دعوت شده و در آنجا نیز مهر تأئید دریافت دارند.

حتماً از یك دین و مذهب باشند.

اختلاف فاحش فرهنگی وجود نداشته باشد.

برای ازدواج لازم نباشد فردا از محل زندگی خود در مكان دورتر به محل فعلی مهاجرت كند در حالی

كه سال ها در آنجا زندگی كرده باشد.

در صورتی كه پسر یا دختر اولین فرزند یا آخرین فرزند خانواده باشند. نیازمند دقت بیشتر می باشد .

زیرا این دو فرزند اشكالات خاص خود را دارند.

تحصیلات مرد باید بیشتر از زن باشد یا حداقل مساوی باشند و حالت عكس آن تولید تعارضات

خانوادگی می كند.

درآمد اقتصادی مرد بطور حتم و زن احتمالاً در آینده نزدیك قابل افزایش باشد.

شغل ثابت، محل و مكان ثابت ، حقوق و مزایا و مرخصی ثابت و معین در خصوصیات حرفه ای مرد

وجود داشته باشد

وضعیت اقتصادی خانواده دو طرف اختلاف فاحش نداشته باشد .

ازدواج در زمان شروع كار، و یا پایان آن نباید صورت بگیرد.

اطمینان از فقدان رفتارهای انحرافی جنسی در دو طرف كسب شده باشد .

بیماری ناتوان كننده نظیر دیابت، معلولیت، ناشنوایی، نابینایی و انواع فلج و ناتوانی جنسی و سرد

مزاجی در دو طرف وجود نداشته باشد. بیماری مقاربتی نظیر سوزاك، سفیلیس نیز وجود نداشته

باشد.

از وجود رفتار و تمایلات و رفتار جنسی از نوع هموسكچوالیتی( همجنس بازی) در مرد كسب اطلاع

شود.

اعتماد به نفس بالای واقعی یا معمولی در هر دو زوج باید وجود داشته باشد.

میزان متعادلی از احساس شك و تردید، اعتماد و عدم اعتماد، امید و نا امیدی و گناه و شرم باید در هر

دو طرف وجود داشته باشد.

زن اختلال هیستریك، وسواس، اجبار و غیره نداشته باشد.

در صورت وجود روابط نامشروع و بیمار گونه و انحرافات جنسی دیگر باید از فرد مورد نظر دوری

گزید.

احساس مذهبی، اخلاقی، سوپرایگو و وجدان اخلاقی در فرد فعال باشد و افراطی و تفریطی نباشد.

در شش ماه آشنایی، به علایق جنسی، روانی، عاطفی، فكری، مطالعاتی، عشقی، آداب و عدات

روزانه، غذا، تفریح و میهمانی وصله رحم و نظایر آن باید آشنا شد ، توافق كرد و سپس ازدواج نمود.

اختلافات شخصیتی و رفتاری نباید وجود داشته باشد. در غیر این صورت یا باید درمان شود و یا

اینكه متاركه عملی خواهد شد.

علایم خفیف عقب ماندگی ذهنی در هیچ كدام از آنها موجود نباشد.

اهل عالم ارجح هستند. كسانی كه پول دوست بوده و بطور مرضی پول جمع می كنند از نظر

روانكاوی شخصیت شایسته ازدواج نمی باشد.

علایم خفیف یا شدید بیماریهای روان پریشی و روان نژندی در هر دو وجود نداشته باشند.

بیماریهای پوستی غیر قابل بهبود مانند، پسوریازیس، جذام و پمفیگوس و نظایر آن وجود نداشته باشد.

دستگاه تناسلی هر دو سالم باشد و سوراخ اضافه، انسداد و اختلال در كار بیضه یا واژن و رحم

بیماری روانی خانوادگی و موروثی وجود نداشته باشد.

تجانس گروهای خونی وجود داشته باشد.

مشاوره ژنتیك صورت داده باشند و هماهنگی ژنتیكی تائید سشده باشد.

به خداوند و فرستادگان آنها ایمان واقعی داشته باشند.

در صورت وجود اختلال پارانوئیدی( شك و تردید مرضی) در ختر یا پسر بایستی سریعاً رابطه را

قطع كرد، زیرا خداوند بزرگ است و فردی را مناسب حال او خواهد رساند.