تبلیغات
متنوع وگوناگون - نگاهی تاریخی به رمضان
یکشنبه 1388/06/15

نگاهی تاریخی به رمضان

   نوشته شده توسط: کلبه ی تنهایی    

نگاهی تاریخی به رمضان وآداب ورسوم آن در میان ایرانیان

نگاهی تاریخی به رمضان وآداب ورسوم آن در میان ایرانیان

مقدمه
رمضان، نهمین ماه از ماه های قمری در تقویم اسلامی است که بین ماه های شعبان و شوال واقع شده است. رمضان در لغت به معنای سنگ گرم است و شاید که به وقت وضع این اسم، ماه صیام در شدت گرما بوده و یا متخذ از رمض به معنای سوختن است. چون به تعبیری ماه صیام گناهان را می سوزاند. رمضان تنها ماهی است که در قرآن از آن نام برده شده است. " شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن " ( بقره 182) این ماه، ماه روزه است و به ماه مهمانی خداوند از بندگان معروف است. از وقایع مهم آن نزول قرآن و به شهادت رسیدن امیرالمومنان علی(ع) و نیز وجود شب های الیلة القدر است. در باب فضایل این ماه احادیث بسیاری از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نقل شده است. در همین باره امیرالمومنان علی(ع) می¬فرمایند: روزی پیامبر(ص) بر ما خطبه¬ای ایراد کرد و فرمود: ای مردم ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به شما روی آورد، ماهی که نزد خدا از همۀ برتر و روزهایش بر همۀ روزها و شب¬هایش بر همۀ شب ها و ساعاتش بر همۀ ساعات افضل است. آن ماهی است که شما درآن به مهمانی خدا خوانده شد¬ه¬اید و مورد لطف خاص خداوند قرارگرفته¬اید، نفس¬های شما در آن تسبیح و خوابتان در آن عبادت و عمالتان در آن مقبول و دعاتان در آن مستحاب است. پس با نیت¬های راست و دلهای پاک از خداوند بخواهید که شما را به روزۀ آن و تلاوت کتابش موفق بدارد که بدبخت کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزش خدا محروم مانده¬است و چون گرسنه و تشنه شوید به یاد گرسنگی و قیامت بیفتید، در این ماه به فقرا و مساکین صدقه دهید و بزرگانتان را گرامی¬دارید.
فرارسیدن ماه رمضان و مناسبت¬های تاریخی و مذهبی بسیاری كه در این ماه وجود دارد مانند: شب¬های قدر، ضربت¬خوردن و شهادت امام علی(ع) و عیدفطر فرصت مناسبی را پیش روی  ما  نهاد،  تا پس از بررسی و استخراج و تنظیم اطلاعاتی گردآوری شده در پایگاه پژوهش¬های موضوعی"فرهنگ و تمدن تاریخی" آن دسته از اطلاعات تاریخی موجود در پایگاه كه به ماه رمضان و جایگاه آن در فرهنگ و آیین و سنن ایرانیان پرداخته دسترسی پیدا نموده و با استخراج و ساماندهی هر یك از اطلاعات و عرضه آنها شناخت و آگاهی بیشتری از جایگاه و اهمیت این فرایض دینی حاصل نماییم.
جزوه حاضر دربردارنده برخی از مستندات و شواهد تاریخ مذهبی ایران است که می¬توان هر موضوعات مطرح شده را با نگاهی دقیق تر و ژرف اندیشانه تر به عنوان یك سنت و آیین مطرح و مورد بررسی و تحلیل قرارداد.