تبلیغات
متنوع وگوناگون - تکبر واثرات مخرب ان--------
چهارشنبه 1388/07/22

تکبر واثرات مخرب ان--------

   نوشته شده توسط: کلبه ی تنهایی    یکی از مسایلی که در رابطه با صفت زشت تکبر باید مورد ملاحظه قرار گیرد،

اثار وپیامدهای این صفت است که در این جا به بعضی از ان ها اشاره می شود:

1-تکبر عاملی برای گناه ونا فرمانی خدا است

2-تکبر ،مانع رشد علمی وفکری است

3-تکبر نظام جامعه را به هم می ریزد


افتادگی اموز اگر طالب فیضی

هرگز نخورد اب ، زمینی که بلند است


برچسب ها: فصل دوم: تکبر وتواضع ،